Sue Mellgrim

Leg. Sjuksköterska, medicinsk Lymfterapeut, konsult avseende kompressionsfrågor

Samarbete

Vi samarbetar med Sue Mellgrim på www.lymfterapi.com i Stockholm. Som patient hos klinik E.K du kan vända dig till Sue för att  få hjälp med storlekar, material och vid behov måttsydda produkter. Man kan också boka tid för diagnos, rådgivning och postoperativa behandlingar.

Erfarenhet

Sue Mellgrim, leg. sjuksköterska med lång erfarenhet av såväl akutsjukvård som primärvård. Hon har också vidareutbildning inom smärta och smärtlindring.

Sue är medicinsk lymfterapeut med speciellt intresse för fettvävnadssjukdomar och öppnade Lymfterapi Norrort Diagnoscenter för kroniska ödem i Sverige år 2009. Sedan 2015 är hon med i forskargruppen TeamDercum.

Sue är medförfattare till en publicerad artikel i Läkartidningen som handlar om fördelarna med fettsugning för personer med lipödem och smärta. Hon förordar samtidigt att det är viktigt att patienten är mentalt och praktiskt förberedd innan fettsugningen, för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Du som väljer fettsugning bör ha stöd och hjälp med eftervård och kompression.

Utbildning - Examina

Skriv något här…

Kliniskt arbete

Skriv något här…

Administrativt arbete

Skriv något här…

Forskning och undervisning

Skriv något här…

Publikationer

Läkartidningen 2017;114:ETHF

Om oss

Vi på Klinik E.K eftersträvar god och säker vård och behandlingar. Syftet är att slutresultatet av vårt arbete alltid ska vara så naturligt som möjligt.