Tidsbokning & konsultation

Ring eller mejla för konsultation hos specialistläkare! Pris 500 kr.

OBS! Rådgivning hos specialistsjuksköterska är helt gratis.

info@klinikek.se

Klinik E.K

Vi på Klinik E.K eftersträvar god och säker vård och behandlingar. Med vårt multikompetenta team bestående av plastikkirurg, allmänkirurg, narkosläkare och specialistsköterskor, ger vi dig bästa tänkbara besök med utmärkt resultat när du lämnar vår klinik.

Din delaktighet är viktig för oss och vi involverar dig alltid i processen. Hos oss ser vi till att du är i fokus – vi vill att du ska känna dig så naturlig som möjligt, samtidigt som vi framhäver den bästa versionen av dig! 

Kontakta oss

Transparensredovisning

Som en av Vårdföretagarna följer Klinik E.K givetvis medlemsföretagens regler om öppenhet. Vi är stolta över att vår personal lever upp till höga krav på utbildning och erfarenhet.

Kontaktuppgifter

Besöksuppgifter, telefon och e-postadress

Klinik E.K
Flottiljgatan 67
721 31 Västerås

021-448 56 66info@klinikek.se

Basfakta om verksamheten

Klinik E.K bedriver kirurgisk verksamhet inom flera specialiteter i nyrenoverade lokaler i Västerås med helt ny utrustning av hög kvalitet. Vårt största område är plastikkirurgi, både kosmetisk och rekonstruktiv, med fokus på behandling av lipödem.

Kvalitetssäkring

Vår verksamhetsledning beaktar gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter samt för verksamheten aktuella riktlinjer. Kvalitetskontroller av den egna verksamheten redovisas årligen. Detta innefattar patientenkäter samt protokoll om tillsyn av medicinsk-teknisk utrustning och miljö. Specifikt utvecklas vår verksamhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

Medarbetare –  personal

Antal, utbildningsnivåer och ev. specialkompetenser, kollektivavtal

Kliniken har 10 anställda, varav 9 kvinnor och 1 man, motsvarande 7 heltidstjänster. Vi har konsultavtal med personal inom anestesi och kirurgi inom samtliga verksamhetsområden. Alla våra sköterskor har specialistutbildning. Samtliga läkare är specialister inom sina områden med flerårig erfarenhet, några har dessutom akademiska meriter. Vi följer kollektivavtal och kan kommunicera med våra patienter på flera språk förutom svenska, t.ex. kurdiska, persiska, arabiska, och isländska, vilket resulterar i en trygg upplevelse.

Ägare

Klinik E.K är helägt dotterbolag till LHM holding AB, 559005-9225.

Styrelse och ekonomi

Se vår presentation på Allabolag:

Personal & Konsulter

Olafur Jakobsson, MED.DR.

Specialist i plastikkirurgi, Verksamhetschef, Medicinskt ansvarig

Bo cederqvist, MED.DR.

SPECIALIST I PLASTIKKIRURGI

Per Jansson

Narkosläkare

Olafur Jakobsson, MED.DR.

Specialist i plastikkirurgi, Verksamhetschef, Medicinskt ansvarig

Bo cederqvist, MED.DR.

SPECIALIST I PLASTIKKIRURGI

logo klinik ek

MATS ENLUND, MD. PhD

Överläkare, narkosläkare
logo klinik ek

Anna Enlund

Överläkare, Narkosläkare
logo klinik ek

PETER FRYKHOLM, MD, PhD

 ÖVERLÄKARE, NARKOSLÄKARE

logo klinik ek

Jan Colden

överläkare, Narkosläkare

Dr Jan Johannisson

Narkosläkare

Flora Penneborn

Operationssköterska

PETER FRYKHOLM, MD, PHD

NARKOSLÄKARE

logo klinik ek

Per Jansson

Överläkare, Narkosläkare
logo klinik ek

Gunilla Kessner

Anestesisjuksköterska
logo klinik ek

Anders Hansson

Anestesisjuksköterska

Britt-Marie Halén

Operationsundersköterska

Liloz Feyzi

Distriktssköterska, Medicinsk lymfterapeut, Certifierade behandlare,  Koordinator

Habibeh Mohamad pour

Distriktssköterska, Certifierad behandlare, Inköpsansvarig

TOBA MORADBAYGI

OPERATIONSSKÖTERSKA

Reyna Aranzamendy

Undersköterska

Emma Petallar

 Köksansvarig/lokalvård

TOBA MORADBAYGI

OPERATIONSSKÖTERSKA

logo klinik ek

Flora Penneborn

Operationssköterska
logo klinik ek

Britt-Marie Halén

Operationsundersköterska

Liloz Feyzi

Distriktssköterska, Medicinsk lymfterapeut, Certifierade behandlare,  Koordinator

Habibeh Mohamad pour

Distriktssköterska, Certifierad behandlare, Inköpsansvarig

Reyna Aranzamendy

Undersköterska

Emma Petallar

 Köksansvarig/lokalvård

Liloz Feyzi

Specialistsköterska Certifierad behandlare

Anette Janevald

Operationssköterska

Felicia Johansson

Ekonomi och administration

Samarbetspartner

Lymfterapi Norrort Diagnoscenter kroniska ödem i Sverige

Sue Mellgrim, medicinsk lymfterapeut, legitimerad sjuksköterska, konsult och klinisk rådgivare

Sue är extern klinisk rådgivare till Klinik E.K i frågor bl.a. gällande postoperativ kompression och förbättringsarbeten kring vården.

Sue Mellgrim, har lång erfarenhet av såväl akutsjukvård som primärvård. Hon har också vidareutbildning inom smärta och smärtlindring. Sue är intresserad av alla typer av långvariga ödem (svullnader) och har sedan 2009, då hon öppnade Lymfterapi Norrort, särskilt intresserat sig för olika fettvävnadssjukdomar. Sedan 2015 är hon med i forskargruppen TeamDercum.

Sue är medförfattare till en publicerad artikel i Läkartidningen som handlar om fördelarna med fettsugning för personer med lipödem och smärta. Hon förordar att det är viktigt att patienter med diagnostiserat lipödem som väljer fettsugning som behandling, är mentalt och praktiskt förberedda. För att resultatet av fettsugningen ska bli så bra som möjligt, är det också viktigt med stöd och hjälp med fortsatt kompression och eftervård

Länk till artikel i Läkartidningen.

Mentor

Vi samarbetar med Mentor i Sverige och använder oss av Mentors implantat som vi har lång erfarenhet av. Mentors implantat är trygga och godkända av FDA (USA:s motsvarighet till läkemedelsverket). Dessutom ingår en livstidsgaranti, om implantaten mot förmodan skulle gå sönder. Läs mer om mentors implantat på https://mentorimplants.se/

Klinik EK beviljas stöd i form av Affärsutvecklingscheck Digitalisering från REGION VÄSTMANLAND. Bidraget går till företag med hållbar tillväxt och konkurrenskraft i alla delar av Sverige. Till grund för REGION VÄSTMANLANDS beslut ligger förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, Stödet är ett så kallat försumbart stöd enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Vill du jobba hos oss?

Här hittar du oss

Flottiljgatan 67
721 31 Västerås

Följ oss i sociala medier

Var först med att ta del av nyheter & erbjudanden genom att följa oss