Meny

Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.

Lipödem

Lipödem är en medfödd störning i fettvävnaden hos kvinnor. Det går inte att banta bort lipödemfett och viktminskningsoperation hjälper inte. Behandlingen innebär att genom operation avlägsna så mycket fett som möjligt.

Tidsbokning & konsultation

Ring eller mejla för konsultation hos specialistläkare! Pris 500 kr.

OBS! Rådgivning hos specialistsjuksköterska är helt gratis.

info@klinikek.se

Behandling av Lipödem

Lipödem är en medfödd störning i fettvävnaden hos kvinnor, en kronisk sjukdom som leder till symmetrisk svullnad (ödem). Detta påverkar hur fettet fördelas i kroppen genom att det bildas mer underhudsfett än normalt.

Överproduktion av underhudsfett sker primärt i stuss, lår, höfter, mage och armar. Sjukdomen bryter oftast ut i samband med hormonella förändringar i kroppen, exempelvis under en graviditet.

Det går inte att banta bort lipödemfett och viktminskningsoperation hjälper inte. Teamet som utför operationerna består av erfarna kirurger, narkosläkare och specialistsjuksköterskor under ledning av vår kompetenta

Dr. Olafur Jakobsson

Konsultation

Rätt diagnos är nyckeln till en framgångsrik behandling. Vi erbjuder undersökning och gör en preliminär bedömning på distans med telefonintervju efter att du skickat bilder. Vi erbjuder specialanpassade fettsugningsmetoder för just lipödem och har bred erfarenhet inom området. Boka en personlig konsultation hos oss. Kostnaden för läkarkonsultationen är 1500 kr.

Vanliga funderingar

Vad är lipödem?

Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden. Det är en smärtsam sjukdom som nästan uteslutande drabbar kvinnor. Symptomen är smärta och ökad fettvolym och är i typiska fall begränsad till ben, höfter, stuss och överarmar. Det händer att lipödem feldiagnosticeras och förbises.

Sjukdomen är med största sannolikhet ärftlig. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem. Sammanblandning med fetma eller lymfödem vid diagnosticering är inte ovanligt, det förekommer därför att sjukdomen feldiagnosticeras.

Hur vet jag om jag har lipödem?

Patienter med lipödem har en disproportion mellan över- och underkropp. Överkroppen kan ha ett normalt utseende medan underkroppen från stussen och nedåt är förstorad. Vid diagnostiseringen särskiljer man vad som är lipödem och vad som kan bero på andra tillstånd som till exempel fetma eller lymfödem.

Fetma är den svåraste diagnosen att särskilja från. Vid fetma föreligger en generell ökning av fettvävnad, vid lipödem är den symmetriskt lokaliserad till nämnda problemområden. Fetma kan debutera när som helst medan lipödem vanligtvis debuterar vid hormonförändringar. Exempelvis vid pubertet, graviditet eller klimakteriet.

Lipödem är inte lymfödem. Lymfödem beror på försämrad borttransport av lymfvätska.

Betalar jag själv för operationen?

Ja. Den offentliga sjukvården har i nuläget inte möjlighet att prioritera lipödemoperationer varför dessa måste ske i privat regi.

Hos oss ingår följande servicetjänster i priset för operation:

  • Första kompressionsplagg
  • Övernattning
  • Samtliga måltider
  • Blodanalyser
  • Shuttle service
Blir jag sjukskriven efter operationen?

Du blir sjukskriven två till sex veckor efter operationen beroende på vilket arbete du har. Dokumentation och underlag till din sjukskrivning upprättas av kirurgen i samband med din operation. Om det behövs förlängning av din sjukskrivning är du välkommen att höra av dig till oss.

Hur går operationen av lipödem till?

Den överflödiga fettvävnaden avlägsnas genom fettsugning. På Klinik E.K använder vi oss av s.k. Water Assisted Liposuction (WAL). Vid WAL hjälper en vattenjetstråle till att spränga isär fettcellerna i underhudsfettet. Målet med fettsugningen är att ta bort så mycket fett som möjligt för att minska smärta.

Fettvolymen reduceras också för att minska felställningar, något som i sin tur minskar risken för artrosutveckling i knän och fötter.

Operationen tar cirka 1,5 timme.

Om ytterligare operationer behövs, när kan dessa utföras?

Om du är i behov av ytterligare operationer lägger du upp en individuell plan tillsammans med din kirurg innan du lämnar
kliniken. Ni bestämmer då när nästa operation kan ske, vi vill understryka vikten av att låta läkeprocessen ha sin gång före eventuella ytterligare operationer, detta för att vi ska ha möjlighet att utvärdera resultatet innan någon ny operation genomförs.

Det kan behövas upp till fyra operationer i följd för att uppnå önskat resultat.

Måste jag sövas vid ingreppet?

Man får lokalbedövningsmedel insprutat under huden genom ett fettsugningsinstrument. Under operationen används narkos-
eller ryggbedövning. Den senare typen av bedömning är en mycket bra och säker metod vid operationer på underkroppen.
Patienten är då helt smärtfri och operationen genomförs vanligtvis i vaket tillstånd. Det går även att kombinera ryggbedövningen med sömnmedel vid behov.

Vilka mediciner tas efter en operation?

Smärtstillande mediciner och en spruta med blodförtunnande medel ordineras respektive ges alltid efter operation. Eventuell övrig medicinering bedöms och ordineras individuellt efter patientens behov.

Behöver jag skaffa kompressionsförband på egen hand?

I samband med att du opereras tillhandahåller vi en uppsättning kompressionskläder. Vi har därutöver ett begränsat sortiment
Kompressionsförband på kliniken. Du måste behålla kompressionskläderna på de tre första dagarna efter operationen, efter tre
dagar kan du ta bort förbanden och duscha. Förekommer inget läckage från såren behöver du inte sätta på nya
kompressionsförband.

Hur länge måste jag använda kompressionskläder?

Du måste använda kompressionsförband under minst sex månader efter operationen. De första sex månaderna ska de användas
dygnet runt för att sedan användas dagtid under ytterligare sex månader. Detta behövs för att minska den postoperativa
svullnaden och för att huden ska dra ihop sig.

Vilken behandling finns för lipödem?

Den enda verkningsfulla behandlingen är med hjälp av kirurgiskt ingrepp och avlägsnande av fettvävnaden som orsakar smärtan.
Operation ger god effekt och resultatet är hållbart under lång tid.

Var bor jag under min operation av lipödem?

Efter operationen tillbringar du natten på vår klinik i Västerås. Vi vill säkerställa att du mår bra och att det inte uppstår några komplikationer.

Var kan jag hitta mer fakta gällande lipödem?

Klinik E.K är medlemmar i Svenska Ödemförbundet. Där kan du hitta information om lipödem och ytterligare en sammanställning hittar du hos föreningen LymfKalmarLän. År 2017 publicerade Läkartidningen en bra översiktsartikel om lipödem.

Hur vet jag om jag lider av lipödem?

Vanliga kännetecken för lipödem är:

  • Smala händer och fötter
  • Blåmärken uppstår lätt
  • Mindre storlek på överkroppen än underkroppen
  • Huden blir kall på de drabbade områdena
  • Ökad svullnad
Hur behandlas lipödem?

Patienter med lindrig sjukdom med inslag av svullnad rekommenderas kompressionsbehandling. Har du övervikt är det viktigt att begränsa födointag så att vikten åtminstone står still, helst att den vänder neråt ett antal kilon. Lipödemfett kan inte bantas bort och viktminskningsoperation hjälper inte.

   Den enda riktiga boten är att avlägsna den sjuka fettvävnaden med fettsugning. Vi gör detta i narkos med WAL-teknik i syfte att operationen skall vara så skonsam som möjligt. WAL (Water Assisted Liposuction) – på svenska vattenassisterad fettsugning – som också är känd som Body-Jet är en ny metod för att avlägsna envisa fettdepåer.

Före & efter

Före

Efter

Tidsbokning & konsultation

Ring eller mejla för konsultation hos specialistläkare! Pris 500 kr.

OBS! Rådgivning hos specialistsjuksköterska är helt gratis.

info@klinikek.se

Priser & övriga tjänster

Produkter

På Klinik E.K erbjuder vi ett brett sortiment produkter. Kom in till oss för att fråga vilka produkter som passar dig bäst!

Var utförs tjänsten?

Flottiljgatan 67
721 31 Västerås

Service på en helt ny nivå! 

Operationer

Vår gratis Shuttle Service är tillgänglig för dig som önskar transport från buss-/tågstationen samt flygplatsen i Västerås till kliniken i samband med operationen.

För bokning av transfer, klicka på knappen nedan eller ring oss på 021-448 56 66!

Tidsbokning & konsultation

Ring eller mejla för konsultation hos specialistläkare! Pris 500 kr.

OBS! Rådgivning hos specialistsjuksköterska är helt gratis.

info@klinikek.se

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på

Recension