Meny

Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.

Olafur Jakobsson

MED.DR. SPECIALIST I PLASTIKKIRURGI, VERKSAMHETSCHEF, MEDICINSKT ANSVARIG

Erfarenhet

Specialist i plastikkirurgi med erfarenhet från både offentlig och privat verksamhet. Läkar- och specialistlegitimation i Sverige, Norge och Island, doktorsgrad från Uppsala Universitet med avhandling om behandling av medfödd gomspalt. Omfattande administrativ erfarenhet från två av Sveriges uuniversitetssjukhus. Senast anställd som överläkare i plastikkirurgi vid Kirurgkliniken, Sunderby sjukhus i Luleå.

Utbildning - Examina

 • Läkarexamen från Islands universitet 1977.
 • Läkarlegitimation i Island och Sverige 1979, i Norge 2005.
 • Specialistkompetens i plastikkirurgi i Island och Sverige 1984, i Norge 2005.
 • Medicine doktorsexamen vid Uppsala universitet.
 • Disputation 1990 med avhandlingen ”Repair of isolated cleft palate”.
 • Chefsutvecklingsprogram för Sjukvården CUPS, Handelshögskolan i Stockholm 1993-1994.

Kliniskt arbete

 • Specialistutbildning och avdelningsläkare i plastikkirurgi vid Regionsjukhuset i Örebro 1978-1984.
 • Avdelningsläkare i plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1984-1990.
 • Specialist i plastikkirurgi vid Elisabeth sjukhuset i Uppsala 1990-1993.
 • Överläkare i plastikkirurgi vid Regionsjukhuset i Örebro 1993-1999.
 • Överläkare i plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1999-2007.
 • Privatpraktiserande plastikkirurg vid Lidingökliniken i Stockholm, deltid, 2005-2008.
 • Privatpraktiserande plastikkirurg vid Aleris Sykehus, Trondheim, deltid 2008-2011.
 • Privatpraktiserande plastikkirurg vid Hermelinen, Luleå, deltid 2011-2017.
 • Överläkare vid Olafsvik vårdcentral, Olafsvik, Island, 2007-2010.
 • Överläkare i plastikkirurgi, Kirurgkliniken, Centrallasarettet i Västerås 2010-2013.
 • Överläkare i plastikkirurgi, Kirurgkliniken, Sunderby sjukhus i Luleå, 2014-2019.

Administrativt arbete

 • Chefläkare vid Elisabeth sjukhuset i Uppsala, 1991-1993.
 • Klinikchef vid Plastikkirurgiska kliniken, Regionsjukhuset i Örebro, 1993-1999.
 • Centrumchef för Hand- Plastik- Öron- Onkologicentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala 1999-2003, tillika klinikchef för onkologikliniken vid Akademiska sjukhuset, 2000 till 2002.
 • Landstingsöverläkare, Uppsala läns landsting, 2004-2005.


Under min tid som centrumchef på Akademiska sjukhuset, en omvälvande period med tuffa besparingar, omorganisation och ändå stora investeringar, fanns dessa kliniker/avdelningar i Hand- Plastik- Öron- Onkologicentrum:

 • Öron- näsa- hals med forskningsavdelning
 • Audiologi
 • Foniatri
 • Plastikkirurgi med brännskadeavdelning och forskningsavdelning
 • Handkirurgi
 • Onkologi med avdelningar för psykosocialt stöd och onkologisk hemsjukvård samt forskningsavdelning
 • Gynekologisk onkologi
 • Nukleärmedicin
 • Sjukhusfysik
 • Strålbehandling


De administrativa uppgifterna var verksamhetsutveckling i bred mening vilket innefattar personalutveckling, utveckling av medicinskt innehåll, beaktande av de ekonomiska förutsättningarna samt ett flertal projekt om utveckling och införande av datorstöd. I dataprojekten har min uppgift ofta varit att upprätta den grundläggande organisationen och målbeskrivningarna samt dra det första varvet innan stafettpinnen lämnades över till nästa person, t.ex.:

 1. Medlem av arbetsgrupp om val och införande av patientadministrativt system för Regionsjukhuset i Örebro.

 2. Medlem och sedan ordförande i styrgrupp om införande av patientadministrativt system för Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 3. Medlem av styrgrupp i ett EU-projekt om praktiskt införande av telemedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Deltagande institutioner från Sverige, Spanien och Italien rundt ett pilotprojekt om sårvård.

 4. Medlem av styrgrupp för val, upphandling och införnade av datoriserad journal för Uppsala läns landsting, innefattande både öppen- och sluten vård.

 5. Ordförande i styrgrupp för utvärdering, upphandling och införande av ett digitalt bildarkiv för Uppsala läns landsting.

Forskning och undervisning

Både Universitetssjukhuset i Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala är undervisningssjukhus. Arbetsuppgifter för läkare vid dessa sjukhus är delad mellan eget kliniskt arbete och undervisning av flera olika studentkategorier, särskilt sjuksköterskestudenter och läkarkandidater.

Jag var bitr handledare för doktorand inom uppföljning av behandlingsresultat för läpp- käk- gomspalt i Uppsala och ansvarig för upprättande og drift av det Svenska nationella kvalitetsregistret för läpp- käk- gomspalt, 1999-2007.

Publikationer

Nilsson-Ihrfelt E, Fjällskog ML, Liss A, Jakobsson O, Blomqvist C, Andersson G. Autobiographical memories in patients treated for breast cancer. J Psychosom Res. 2004 Oct;57(4):363-6. PubMed PMID: 15518671.

Kaldo V, Larsen HC, Jakobsson O, Andersson G. [Cognitive behavior therapy via Internet. Patients with tinnitus are helped to manage their problem–simpler and cheaper]. Lakartidningen. 2004 Feb 12;101(7):556-60. Swedish. PubMed PMID: 15024862.

Zeebregts C, Acosta R, Bölander L, van Schilfgaarde R, Jakobsson O. Clinical experience with non-penetrating vascular clips in free-flap reconstructions. Br J Plast Surg. 2002 Mar;55(2):105-10. PubMed PMID: 11987941.

Löfstrand-Tideström B, Thilander B, Ahlqvist-Rastad J, Jakobsson O, Hultcrantz E. Breathing obstruction in relation to craniofacial and dental arch morphology in 4-year-old children. Eur J Orthod. 1999 Aug;21(4):323-32. PubMed PMID: 10502895.

Larson M, Hellquist R, Jakobsson OP. Dental abnormalities and ectopic eruption in patients with isolated cleft palate. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1998 Jun;32(2):203-12. PubMed PMID: 9646370.

Larson M, Hellquist R, Jakobsson OP. Morphology of isolated cleft palate in children, including Robin sequence, treated with one or two-stage operations. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1998 Jun;32(2):193-201. PubMed PMID: 9646369.

Larson M, Hellquist R, Jakobsson OP. Classification, recording, and cleft palate surgery at the Uppsala Cleft Palate Centre. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1998 Jun;32(2):185-92. PubMed PMID: 9646368.

Tjernström B, Jakobsson O, Pech P, Rehnberg L. Reliability of radiological measurements of the distraction gap during leg lengthening. Acta Radiol. 1996 Mar;37(2):162-5. PubMed PMID: 8600954.

Sjöström L, Jakobsson O, Karlström G, Pech P. Transpedicular bone grafts misplaced into the spinal canal. J Orthop Trauma. 1992;6(3):376-8. PubMed PMID:1403260.

Hultcrantz E, Larson M, Hellquist R, Ahlquist-Rastad J, Svanholm H, Jakobsson OP. The influence of tonsillar obstruction and tonsillectomy on facial growth and dental arch morphology. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1991 Sep;22(2):125-34. PubMed PMID: 1743873.

Jakobsson OP. Computer data base for cleft lip and palate research. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1990;24(1):47-51. PubMed PMID: 2389123.

Jakobsson OP, Pontén B. Closure of the cleft palate in one or two stages: the surgical methods. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1990;24(2):149-55. PubMed PMID: 2237313.

af Ekenstam F, Jakobsson OP, Wadin K. Repair of the triangular ligament in Colles’ fracture. No effect in a prospective randomized study. Acta Orthop Scand. 1989 Aug;60(4):393-6. PubMed PMID: 2683564.

Jakobsson OP. Database interface for digital calipers. Comput Methods Programs Biomed. 1989 Jan;28(1):51-5. PubMed PMID: 2647395.

Jakobsson OP. PROFILE: a user-configurable system for the measurements ofangles and distances on pictures. Comput Methods Programs Biomed. 1988Mar-Apr;26(2):123-8. PubMed PMID: 3359763.

Jakobsson OP, Bergh J. Acral lentiginous malignant melanoma. Case report.Scand J Plast Reconstr Surg. 1986;20(3):323-6. PubMed PMID: 3589516.

Jakobsson OP, Arturson G. The effect of prompt local cooling on oedema formation in scalded rat paws. Burns Incl Therm Inj. 1985 Oct;12(1):8-15. PubMed PMID: 4063871.

Jakobsson OP, Benediktsson G, Arturson G. Early post-burn oedema in leucocyte-free rats. Burns Incl Therm Inj. 1985 Oct;12(1):16-21. PubMed PMID:4063866.

Arturson G, Jakobsson OP. Oedema measurements in a standard burn model. Burns Incl Therm Inj. 1985 Oct;12(1):1-7. PubMed PMID: 4063865.

Om oss

Vi på Klinik E.K eftersträvar god och säker vård och behandlingar. Syftet är att slutresultatet av vårt arbete alltid ska vara så naturligt som möjligt.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på

Recension